onko joku vaarassa jäädä pois juhlista?

Miten meillä Suomessa menee juuri nyt? 

  • Suomessa on yli 1 000 000 yhden ihmisen taloutta
  • Masennuslääkkeitä syö pitkälti yli 400 000 suomalaista. 
  • Vähintään 600 000 kärsii joko itse tai läheisensä alkoholiongelmista
  • 48% avioliitoista päätyy avioeroon...
  • Maassamme asuu myös yksinäisiä vanhuksia, maahanmuuttajia, pakolaisia, kerjäläisiä, ihmiskaupan uhreja ja monin eri tavoin syrjäytyineitä. 

On juhlavuosi. Mutta tosiasia on, että kaikki eivät ole lainkaan juhlatuulella... 

Toisaalta - juuri nyt on LOISTAVA MAHDOLLISUUS!

  • Meillä on vielä paljon hyvää ja kaunista tässä maassa. Esimerkiksi noin 90% suomalaisista on käynyt rippikoulun, monilla maaseutupaikkakunnilla nykyäänkin yli 90% nuorista käy rippikoulun. Paljolti riparin ansiosta monella suomalaisella on edelleen hyvä "perusfiilis" kirkosta.  
  • Meillä on mitä antaa Suomelle - paras sanoma!
  • Meillä on resursseja tavoittaa ja auttaa suomalaisia - jos osaamme toimia yhdessä!
  • Juhlavuosi 2017 tarjoaa sopivan aiheen monelaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen!

Jos resursseja on vain vähän - mihin kohderyhmään ne kannattaa lopulta käyttää? Millainen toiminta oikeasti koskettaa ja tavoittaa niitä jotka ovat eri tavoin syrjäytyneet yhteiskunnasta - ja seurakunnasta? Entä miten voisimme lisätä resursseja toimimalla yhteistyössä? Paikkakunnillamme on monia toimijoita, järjestöjä, seurakuntia, kouluja ja kunnallisia toimijoita, joilla on halua auttaa. 

Omalla esimerkillämme luomme kaupunkeihimme välittämisen ilmapiiriä, joka loppupelissä koituu meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Juhla ei ole niin kiva jos kaikkia ei ole kutsuttu!!

* * * 

P.S. Monella Suomen paikkakunnalla kirkko on - ei vain joka kaupungissa vaan joka kaupunginosassa. Isommilla paikkakunnilla moni kaupunginosa on jo pienen kaupungin kokoinen ja jokaisella kaupunginosalla on oma leimansa ja identiteettinsä. Monessa tapauksessa kaupunginosa voisi olla sopivankokoinen "yksikkö" esim. juhlan järjestämiseen. 

  Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.  Jer. 29:7

Sitten Jeesus sanoi talon isännälle: "Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei -- kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita." ...  Luuk. 14:12-13


Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä!

Markku Hatara
0400 559 331
www.exyneidentalli.com
www.facebook.com/exyneidentalli

Tapio Luoma-aho
Suomalainen usko -juhlavuosikoordinaattori
tapio.luoma-aho@suomenea.fi
p. 050 3233223